ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. 14/02/2012


15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012


Στη χτεσινή συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, όπου επρόκειτο να συζητηθεί ο προϋπολογισμός του δήμου μας για το 2012, η πλειοψηφία της δημοτικής αρχής εκδήλωσε την αλαζονεία της και φανέρωσε μια απαξιωτική και απρεπή συμπεριφορά προς τους δημοτικούς συμβούλους και τον θεσμό της αντιπολίτευσης.

Συγκεκριμένα η πλειοψηφία, με την έναρξη της συζήτησης και καταστρατηγώντας κάθε έννοια διαδικασίας και όχι μόνο, παρουσίασε έναν προϋπολογισμό μειωμένο κατά 10.700.000 ευρώ (από 49.714.000 σε 39.067.000), σε σχέση με αυτόν που εισηγείτο η οικονομική επιτροπή, με την υπ’ αριθμόν 6/2012 απόφαση της, και είχε αποσταλεί στους δημοτικούς συμβούλους για μελέτη. Η μείωση αφορούσε τόσο σε διάφορους κωδικούς των εσόδων όσο και αρκετούς κωδικούς των εξόδων και οδηγούσε σε ένα προϋπολογισμό διαφορετικό κατά πολύ από αυτόν της αρχικής εισήγησης της επιτροπής.
 Μπροστά σε αυτήν την απαράδεκτη κίνηση της δημοτικής αρχής του κ. Ευθυμίου, ο επικεφαλής των «Πολιτών Μπροστά» δήλωσε ότι η αλλαγή αυτή α) εγκυμονεί κινδύνους απόρριψης του προϋπολογισμού από το Ελεγκτικό συνέδριο ή τον επίτροπο λόγω διαφορετικότητας του από αυτόν που ψήφισε η οικονομική επιτροπή και β) προσβάλλει τους δημοτικούς συμβούλους αφού δεν προλάβαιναν να ενημερωθούν, ώστε να τοποθετηθούν, στα νέα αριθμητικά αλλά και ποιοτικά δεδομένα. Τόνισε δε ότι, αν θέλουμε να είμαστε και πλήρως σύννομοι αλλά και να τιμάμε όλα τα όργανα του δήμου, θα έπρεπε το θέμα να αναβληθεί και ο νέος προϋπολογισμός αφού ψηφισθεί από νέα συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής, να συζητηθεί σε επόμενη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου. Σε απάντηση αυτών των επιχειρημάτων η δημοτική αρχή προσπάθησε να δικαιολογηθεί λέγοντας «ότι το δημοτικό συμβούλιο είναι ανώτερο όργανο και μπορεί να αλλάξει αποφάσεις της οικονομικής επιτροπής», χωρίς όμως να πείθει καθόλου για το θεσμικό έλλειμμα της διαδικασίας .
 Κατόπιν αυτού η δημοτική παράταξη «Πολίτες Μπροστά» αλλά και η δημοτική παράταξη «Ενωμένοι Πολίτες» του κ. Σπανάκη, που συμφώνησε με τα επιχειρήματα του κ. Κρεμμύδα, απεχώρησαν από την συζήτηση καταγγέλλοντας την στάση της παράταξης του κ. Ευθυμίου που σε ένα τόσο σημαντικό θέμα, όπως ο προϋπολογισμός, διακατέχεται από μία νοοτροπία αλλοτινών εποχών και που δεν συμβαδίζει με τις σημερινά χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει η Τοπική Αυτοδιοίκηση.

ΠΟΛΙΤΕΣ ΜΠΡΟΣΤΑ