ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 21/09/2012
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ- ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΖΗΤΗΘΟΥΝ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΘΕΜΑΤΑ

-Λήψη απόφασης σχεδιασμού ολοκληρωμένης και συντονισμένης παρέμβασης του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου για τη διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής και αλληλεγγύης στους οικονομικά αδύναμους συμπολίτες μας.

-Απόφαση γι
α τη δημιουργία και ενεργοποίηση ειδικού ταμείου αλληλεγγύης με προβλεπόμενους πόρους 

 -Απόφαση για ανάληψη πρωτοβουλιών που απαιτούνται για συγκρότηση οργανωμένου δικτύου κοινωνικής συνοχής με τη συμμετοχή του Δήμου , φορέων της πόλης , εθελοντών , επιστημονικών φορέων , κινήσεων πολιτών κ.ά.

Το σκεπτικό της πρότασης μας στηρίζεται στο αποτέλεσμα που βιώνουν πολλοί συμπολίτες μας εξαιτίας των οικονομικών μέτρων που έχουν ήδη ληφθεί και συνεχίζουν να λαμβάνονται , της κακής οικονομικής συγκυρίας που διέρχεται η χώρα μας και με μοναδικό γνώμονα την εξασφάλιση του ελάχιστου επιπέδου διαβίωσης σε συμπολίτες μας που αντιμετωπίζουν το φάσμα της ανεργίας , της έλλειψης ειδών τροφίμων ,ένδυσης ,υπόδησης , θέρμανσης ,στέγης.

Η πόλη μας με βασικά χαρακτηριστικά στοιχεία γειτονιάς ,αλληλεγγύης και ανθρωπιάς θα πρέπει να τεθεί πρωτοπόρα στην αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού και της διάρρηξης του κοινωνικού της ιστού , όπως στο παρελθόν ήταν πρωτοπόρα σε θέματα πολιτισμού, εκπαίδευσης και κοινωνικών δομών.

Η οικονομική κρίση μας αγγίζει όλους – Ο Δήμος Μοσχάτου – Ταύρου όμως πρωτοπορεί με πράξεις αλληλεγγύης– Ο κοινωνικός και οικονομικός αποκλεισμός λόγω της κρίσης , μας βρίσκει ενωμένους και αλληλέγγυους, για να τον αντιμετωπίσουμε - Κανείς συμπολίτης μας δεν πρέπει να πεινάσει, κανένα παιδί δεν πρέπει να νιώσει αποκλεισμένο από τη γνώση, κανείς άνεργος ,ανασφάλιστος και ηλικιωμένος δεν πρέπει να στερηθεί την υγειονομική και φαρμακευτική περίθαλψη που έχει ανάγκη.

Για να επιτευχθεί ο στόχος θα πρέπει να εξασφαλίσουμε πόρους από οικονομίες κλίμακας στο δήμο μας , να καταργήσουμε δαπάνες άχρηστες όσο χρόνο διαρκεί η κρίση με μεταφορά κονδυλίων στο ειδικό ταμείο αλληλεγγύης που θα συσταθεί ειδικά για αυτούς τους σκοπούς , να ενεργοποιήσουμε , να οργανώσουμε και να ζητήσουμε τη συνδρομή του εκπαιδευτικού προσωπικού της πόλης μας για τη λειτουργία εθελοντικά κοινωνικών φροντιστηρίων σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, του ιατρικού και φαρμακευτικού δυναμικού της πόλης για τη λειτουργία κοινωνικού ιατρείου και φαρμακείου, τη συνδρομή άλλων επιστημονικών κλάδων της πόλης ,των επαγγελματιών και των κινήσεων πολιτών , των εθελοντών και των σωματείων της πόλης με συνδρομή τους σε οργανωμένες δράσεις που θα έχουν ως στόχο την απάλειψη του κοινωνικού αποκλεισμού που βιώνουν πολλοί συμπολίτες μας.

Στόχος μας πρέπει να είναι η ενεργοποίηση της τοπικής κοινωνίας στο σύνολο της

Σύνθημα μας θα πρέπει να είναι ένα :

Η εξασφάλιση της κοινωνικής συνοχής και αλληλεγγύης στην πόλη μας πρέπει να γίνει υπόθεση όλων μας